Национална програма за разселване на дивеч
Количка
Вашата количка е празна.

Национална програма за разселване на дивеч19 Януари 2012

ЦЕНИ НА ПТИЦИ

Лятно и есенно разселване 2012г. и пролетно разселване 2013г.

Стопанство

Вид птици/възраст

Цена с ДДС

Ловен фазан

„ДУНАВ“ – гр. РУСЕ

фазан 1 дневен
Фазан 45 дневен
Фазан 90 дневен
Фазан осн.стадо след яйценос
Фазан пролетно разселване  / февруари - март 2013г./

3,25 лв.
8,40 лв.
12,60лв.
14,00лв.

16,00 лв.

Колхидски фазан

„ТУНДЖА“ – гр. ЯМБОЛ

Фазан 45 дневен
Фазан 90 дневен
Фазан осн.стадо след яйценос
Фазан пролетно разселване  / февруари - март 2013г./

8,40 лв.
12,60лв.
15,00лв

17,00 лв.

Ловен фазан
„ДРЯН“ – гр. ПЛЕВЕН

Фазан 45 дневен
Фазан 90 дневен
Фазан осн.стадо след яйценос

8,40 лв.
12,60лв.
14,00лв.

Яребица
„ДЪБНИКА“ – гр. ВРАЦА
„СИНИТЕ КАМЪНИ“ – гр. СЛИВЕН
„ДУНАВ“ – ГР. РУСЕ

Яребица 45 дневна
Яребица 90 дневна
Яребица осн. стадо след яйценос
Яребица пролетно разселване/ февруари – март  2013г./

11,00лв.
17,30лв.
19,60лв.

23,00 лв.

Тракийски кеклик
СИНИТЕ КАМЪНИ – гр. СЛИВЕН

Кеклик 45 дневен
Кеклик 90 дневен
Кеклик осн. стадо след яйценос
Кеклик пролетно разселване /февруари -март 2013г./

7,60 лв.
12,60 лв.
14,00 лв.

16,00 лв.

 

Патица
КОСТЕНЕЦ

Патици 30 дневни
Патици 45 дневни
Патици 60 дневни
Патици 90дневни
Патици осн. стадо след яйценос

6,90 лв.
8,10 лв.
9,90 лв.
12,60 лв.
16,20 лв.

Колхидски фазан
“ТОПОЛНИЦА” ПАЗАРДЖИК

Фазан 45 дневен
Фазан 90 дневен
Фазан осн.стадо след яйценос

8,50 лв.
12,60лв.
16,00лв