Горски бекас - Дребен дивеч (пернати) - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

Горски бекасДобавена на 01 Май 2011

Горски бекас - Дребен дивеч (пернати)

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

Горски бекасГорският бекас населява Европа, Сибир и Япония, среща се на Британските острови, в Мала Азия и Хималаите. Зимува от Западна и Южна Европа и Северна Африка, до Югоизточна Азия. У нас се среща по време на прелетите - ранна пролет и късна есен (октомври - ноември). Отделни екземпляри рядко остават да мътят и да зимуват у нас.

ОПИСАНИЕ:

При този вид има слабо изразен възрастов диморфизъм. При възрастните индивиди челото и предната част на темето са кафяво-сиви. От основата на клюна до окото има тясна черна ивица. Общият тон на оперението е пъстър, близък на цвета на мъртвата почвена покривка.

Крилата са широки и закръглени на върха. Според някои автори, в полет наподобяват крила на кукумявка. Краката са къси, клюнът - дълъг, на върха - чувствителен, а в средата - мек. Той е приспособен да открива и защипва храната вътре в почвата. Очите са големи, с тъмнокафяв ирис. На тегло достига 150-420 gr, а на дължина - 34-36 cm.

МЕСТООБИТАНИЯ:

Горски бекасПрез гнездовия период горският бекас предпочита влажните, запустели гори, обрасли с подраст и храстова растителност, папрати, с паднали дървета, изпъстрени с открити пространства и полянки. Избягва горещите и сухи местообитания. Птицата се храни край извори и потоци във влажни и блатисти места. В извънгнездовия период обича да странства в разнообразни местообитания - гори, храсталаци, овощни градини, край реки, мочури, блата и езера. Предпочита биотопи с рохкава почва. У нас се среща от морското равнище до високопланинските пасища.

ХРАНА:

Бекасът се храни с дъждовни червеи, които изважда с дългата си човка от меката почва, с насекоми и техните ларви и по-рядко с паякообразни.

БИОЛОГИЯ:

Горски бекасСватбува веднага след пристигането в местата за гнездене. Мъжките летят над върховете над дърветата, вечер след залез слънце и сутрин, 2-3 часа до разсъмване. Издават характерни звуци, наподобяващи „хор-хор”. Женските се намират на земята. Когато чуят мъжките, излитат и техният призивен звук „цик-цик” примамва мъжките. Звуците, които издават птиците, са достатъчно надеждни за разграничаването на двата пола.

Бекасите образуват двойки до започване на мътенето. Гнездото е разположено на земята под паднало дърво, край пън или в храстите. Женската снася 2-6, най-често 4 яйца. Тя мъти и отглежда малките сама. Мътенето продължава 20-24 дни.

ЛОВНОСТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ:

Горският бекас е ценен ловен вид. В Европа според ловните таксации числеността на популацията достига 3,7 млн. птици.

Видът е включен в Червената книга на България с категорията „Рядък вид”. Но при определени благоприятни години числеността му позволява отстрелът на квотен принцип.

прочетена 3287 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Лов - Дребен дивеч (пернати)ПЪДПЪДЪК ПЪДПЪДЪК  (Coturnix coturnix L., 1758) Пъдпъдъкът е най-дребната кокошоподобна птица у нас....добавена на 04 Октомври 2010 | предледана 10344 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)ПОЛУДИВАТА ПАТИЦА Полудивата патица е изкуствено създадена хибридна форма между зеленоглавката и...добавена на 24 Август 2009 | предледана 5430 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)Гургулицата Гургулицата е доста по-дребна от гривяка, с когото спада към едно семейство -...добавена на 04 Октомври 2010 | предледана 3245 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)Скубане и почистване на пернатия дивеч Правилното оскубване на ударените птици зависи не само външния вид на приготвеното от тях блюдо, но в голяма степен - и вкусовите му качества. добавена на 02 Август 2012 | предледана 12357 пъти