ИЗБОР НА ЛОВНА ПУШКА - Гладкоцевни - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

ИЗБОР НА ЛОВНА ПУШКАДобавена на 16 Октомври 2009

ИЗБОР НА ЛОВНА ПУШКА - Гладкоцевни

При избор на нова пушка, независимо дали тя е нова или употребявана, трябва най-напред да се провери дали правилно са провъртени цевите. Това става, като се отворят цевите на пушката или се разглоби самата пушка и цевите се насочат към светлината. Ако цевите са правилно обработени, всичките концентрични кръгове ще имат формата на правилна окръжност. Ако се насочат цевите към светлината така, че да падат сенки вътре в канала на цевта и ако сянката има формата на равно-бедрен триъгълник, това също е признак за правилно изработени цеви. Ако обаче триъгълникът от сянка се окаже крив вляво или вдясно или се получава някаква неопределена фигура, такива цеви са дефектни.

Изправността на ударния механизъм също се проверява. Това става, като се вземе в ръка прикладът на пушката с предварително взведени ударници в затворната глава. На отворите на ударните игли с лявата ръка се натиска шестоъгълен молив, така че като спуснем последователно ударниците, иглите да оставят следи в молива. Тези следи трябва добре да бъдат очертани и не много дълбоки.

Преглежда се правилно ли се задепствува предпазителят. Има ли луфтове (просвети), между отделните детайли на пушката, т.е. добре ли са пасвани един спрямо друг.

Обръща се внимание на усилието, с което се спускат ударниците. Добре монтнраният спусък не трябва да се клати встрани, нито напред—назад. Неговото движение назад трябва да става с определено усилие. Именно с определено усилие ще се възпроизведе изстрелът. Това усилие не трябва да бъде нито много голямо, нито много малко. Нормалното усилие, което трябва да упражним върху спусъците, се измерва с килограми. За първия спусък, за дясната или съответно долната цев усилието не трябва да превишава 1500—1700g, а за задния спусък, за лявата или съответно за горната цев, то трябва да варира от 1700 до 1900g. Ако това не е спазено, стрелбата по бързо движещи се цели не ще бъде успешна, тъй като ще се забавя изстрелът. На фиг. 47 е показано как става измерването на усилието за спускането на ударниците . Ако спусъците се спускат с минимално усилие, също е неправилно, защото те може лесно да доведат до нежелан изстрел и до беда.

При покупка на пушка трябва обезателно да се види дали е балансирана. Това е особено важно за старите пушки с неоригинални приклади. Балансът на пушката трябва да се установи на 4—5cm от задния срез на цевите, т.е. около шарнирната ос. Това се определя, като вземем пушката в ръка или я поставим на трупче. Ако цевите на пушката са по-тежки и пушката клони напред, тя ще бие под целта. Ако пък прикладът е по-тежък и повдига цевите, тогава тя ще бие над целта.

Индивидуалните особености на тялото на ловеца не бива да се пренебрегват. При покупка на ловна пушка трябва да се вземат пред вид теглото на ловеца, височината му, дължината на ръцете, височината на шията и раменете.

Калибърът на пушката не е най-нажното. Макар че между двата най-употребявани калибри 12 и 16 има разлика в далекобойността и концентрацията на сачмите в битата площ, той има значение за теглото на ловеца. Тежката пушка изморява бързо ловеца. Установено е, че теглото на пушката трябва да не надвишава 1/22 част от теглото на стопанина си. Така че, ако ловецът тежи около 70 kg, пушката му не трябва да тежи повече от 3.2kg. Ловецът с това и повече от това тегло може да си закупи пушка 12-ти калибър. За лица под 70kg тя трябва да бъде 1б-ти калибър.

Дължината на цевите на ловната пушка също има значение. При пушка с къси цеви по-бързо се взема прицел, но е неточен, а при такава с дълги — по-бавно, но е по-точен. В гористи местности не се препоръчва ловуването с дългоцевна пушка. Тя е по-пригодна за стрелба по открити места — угари, стърнища и т.н.

Всеки ловец желае да се сдобие с далекобойна пушка, поради което се ориентира обикновено към такива с шокови цеви. Условията и видовете дивеч, по който се ловува у нас, не изискват необходимостта от шокова цев. Дивечът се стреля нормално на 30—40 метра и затова една цилиндрична цев е напълно достатъчна. Стрелбата с шокова цев по пернат дивеч не е препоръчителна, защото на по-близки разстояния дивечът се похабява, а и границите на полезната стрелба с шокова цев се движат в рамките на около 50 метра.

Повечето от ловците желаят пушката им да притежава автоматичен предпазител, за да ги предпази от нежелателен изстрел. Трябва обаче да се знае, че един невнимателен н небрежен ловец независимо от това, какъв ще бъде предпазителят на пушката му, не е застрахован от неприятности в това отношение.

Автоматичните предпазители имат недостатъка, че се задействуват заедно с ударниците и когато разглобяваме пушката, те остават натегнати (взведени). Това ни принуждава да ги спускаме напразно, нещо, което понякога води до счупване на бойните пружини. При пушките, които не са с автоматичен предпазител, тази опасност е избягната.

За предпочитане е пушката да има ежектор, защото изпразването и зареждането на пушката при него става много бързо и позволява да се възпроизведат повече изстрели по дивеча. Това обстоятелство е от голямо значение за новия ловец.

При избора на нова пушка неминуемо се стига до въпроса, каква ще бъде — двуцевка или надцевка. Под понятието двуцевка разбираме ловна пушка с хоризонтално споени две цеви една до друга (двуцевка), а под надцевка—пушка, на която цевите са споени вертикално една над друга.

Какви са предимствата на надцевката? Цевите, поставени една върху друга, дават възможност да се запои върху цевта една по-тясна мерна планка, което оснгурява по-голяма точност при прицелваието, по-голяма видимост при стрелбата, особено при „покриването" на целта.

Откатът при стрелба с надцевката е по-малък. При този вид пушки долната цев е първата, с която се произвежда изстрел с предния спусък (тя се явява дясната цев на успоредната). Вибрацията сравнително се намлява, а това позволява по-точно прицелване. Тези и други по-второстепенни предимства са причина напоследък надцевките да са търсени наравно с успоредките. Те се предпочитат от младите ловци.

Поради споменатите по-горе причини всички пушки за състезания по летящи гълъби, панички или силуети са с вертикално споени цеви.

Какъв калибър да бъде пушката?

Този въпрос вълнува много ловци, особено новите. За да се даде правилен отговор на този въпрос, освен че трябва да си припомним казаното за теглото на пушката, трябва да се добави, че що се касае до отката, то тежката пушка носи по-големи заряди и снаряди и откатът е по-малък. Тежките пушки обаче подхождат на по-силните физически хора. Има пушки с по-големи калибри, но по-леки от обикновеното тегло. Така например съществуват френски н белгийски ловни пушки 12-ти калибър, които тежат около 2.8kg. С тях обаче не бива да се стрелят нормално приготвени патрони, защото откатът ще е много голям, вибрацията на цевите значителна и стрелбата ще бъде неточна.

От значение е разликата в калибрите. Да вземем за пример стрелбата с 12-ти и 16-ти калибър. Изхвърляните от двете пушки куршуми или сачми излитат приблизително с еднаква начална скорост и летят на почти еднаква далечина и следователно имат еднаква пробивна сила. Но изстреляните с пушка 12-ти калибър сачми са повече с 4—5g, отколкото тези, изстреляни с пушка 1б-ти калибър. Защото нормалното тегло на снаряда на пушка 32-ти калибър е 32, а зч 1б-ти — 28 g. Следователно на определено разстояние попаденията в дадена мишена с пушка 12-ти калибър ще бъдат от повече сачми.Изследванията са доказали, че за да се порази успешно дивечът, той трябва да получи най-малко 4—5 сачми в тялото си,(като се изключат попаденията в сърцето или мозъка). Следователно съвсем естествено е, че стрелбата с пушка 12-ти калибър ще може при еднакви условия на еднакви разстояния да концентрира в дивеча повече сачми, отколкото 16-ти калибър. Така че ефикасността на пушката 12-ти калибър е по-голяма. Доказано е, че изразена в метри, тази ефикасност се движи от 5 до 6 метра. Освен това при еднаква дължина на цевите, при еднакви шокови стеснения с нормално тегло на заряда и снаряда в патроните пушка от 12-ти калибър ще изпрати повече сачми на по-голямо разстояние, отколкото 16-ти калибър. Диаметърът на сачмения сноп ще бъде по-голям, а следователно по-голяма ще бъде битата площ от пушката 12-ти калибър. Същото може да се каже и за разликата между 16-ти и 20-ти калибър, както и за останалите калибри.

прочетена 27860 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Оръжия - ГладкоцевниУникалните ловни пушки на австрийския град Ферлах Ценителите, които живо се интересуват от първокласни ловни оръжия, добре...добавена на 18 Септември 2009 | предледана 10437 пъти

Оръжия - ГладкоцевниПОЧИСТВАНЕ И СМАЗВАНE НА ЛОВНАТА ПУШКА Ловната пушка трябва винаги да бъде изправна, с безупречен механизъм. Винаги да...добавена на 16 Октомври 2009 | предледана 9993 пъти

Оръжия - ГладкоцевниИталианските ловни пушки Силма Една от множеството фирми влизащи в оръжейния консорциум на Берета със седалище в град Брешадобавена на 19 Януари 2012 | предледана 13320 пъти

Оръжия - ГладкоцевниГладкоцевните оръжия от висока класа В оръжията от висока класа е вложен огромен, предимно ръчен труд на редица специалисти с много висока квалификация.добавена на 10 Септември 2011 | предледана 5614 пъти