Ловни боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия. - Боеприпаси - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

Ловни боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия.Добавена на 17 Август 2009

Физическите лица могат да закупуват за лични нужди ловно-взривни материали от магазинната мрежа след представяне на заверено за текущата година разрешително за носене на ловно оръжие.

Ловните боеприпаси могат да се разделят най-общо на ловни боеприпаси за гладкоцевни пушки и ловни боеприпаси за нарезни пушки.

-боеприпасите за гладкоцевни пушки се състоят от гилза,капсул,барут(заряд),тапи,сачми(или специални куршуми) На самата гилза отвън се отбелязва дължината и и големината на сачмите.Понякога големината на сачмите се отбелязва и върху капачето на над сачмите.Гилзите се изработват от специална хартия,метал или пластмаса.Напоследък най-разпространени са пластмасовите гилзи.В гилзата се побират всички останали компоненти ловния патрон.Всички хартиени и пластмасови гилзи в основата си са усилени и са подсигърени с метална обвивка .

Капсулът се поставя в специално легло върху металното дъно на гилзата.те се изработват от мед или месинг.В тях се поставя и иницииращия състав,които възпламенява барута.Барутът бива димен (черен) и бездимен.При съвременните ловни оръжия се използва предимно бездимен барут.Той е сложно химично съединение на нитроцелулозна или нитроглицеринова основа.Придава много по голяма сила на заряда,откатът е по-малък и не образува дим.Не трябва да се притиска много и изискава много точна дозировка.Тапите се правят от хартия, кече,корк или пластмаса.

Сачмите се изработвт от олово,като се прибавя антимон или други метали за да се повиши твърдостта им.Големината на сачмите се означава със специална номерация,която е приета в повечето страни.Например в Булгария с номер 11 се означават сачмите с диаметър 1,5 мм.,с номер 10 се означават сачмите с диаметър 1.75 мм.,и т.н.до номер 1 –4.00мм.,после започват с номер 1/0-4.25 мм.и т.н.до 6/0 с диаметър 5.5 мм.След това диаметърът не нараства с 0.25 мм.(7/0-5.65мм.,8/0-6.25 мм.,9/0-6.80 мм.,10/0-7.05 мм., 11/0-7.65 мм.,12/0-7.90 мм. ;13/0-8.65 мм.)

Вместо сачми могат да се използват и ловни куршуми .Те са с най-различна форма.Най-добре е да се изстрелват през цилиндрични цеви или такива с дулно стеснение по-малко от 0.5 мм.,ако стеснението е по-голямо трябва да се използват специални подкалибрени куршуми в пластмасови контейнери.

Изборът на ловни боеприпаси зависи преди всичко от дивеча по който се стреля и разстоянието на което ще се води стрелбата.

За стрелба с ловно гладкоцевно оръжие трябва да се има в предвид параметрите на дробинките,отразени в таблицата.

Размери,маса,далекобойност и предназначение на различните номета дробинки

Сачми № Диаметър ( мм ) Маса на една съчма ( гр. ) Брой на съчмите Достигнато максимално разстояние ( м ) Надеждно изстрелно разстояние ( м ) Обект на лов
В 1гр. В 28 гр. В 32 гр.
4/0 5,00 0,740 1,35 38 43 500-400 45-60 Вълк,Лисица,
Гъска,Глухар
3/0 4,75 0,645 1,55 43 50
2/0 4,50 0,555 1,80 50 58
0 4,25 0,495 2,02 57 65
1 4,00 0,371 2,70 76 86 40-300 35-45 Зайци, Патици,
Фазани
2 3,75 0,313 3,20 90 102
3 3,50 0,256 3,96 109 125
4 3,25 0,200 5,00 140 160
5 3,00 0,161 6,21 174 199 300-200 30-35 Фазани, Бърнета,
Кеклици,Яребици
6 2,75 0,120 8,30 233 266
7 2,50 0,093 10,71 300 343
8 2,25 0,065 15,29 428 489
9 2,00 0,049 20,62 577 660 20-100 25-30 Гълъби,Бекаси,
Бекасини, Пъдпъдъци
10 1,75 0,032 31,75 889 1016
11 1,50 0,020 50,00 1400 1600
12 1,25 0,012 85,00 2380 2720

 

При стрелба с пушка от решаващо значение е Енергията на снаряда(куршума или сачмите)в момента на среща с целта и каква част от нея остава в тялото на животното.

Ако Енергията е достатъчна дивечът умира от шока,който получава при удара ,а не от самата рана.

Енергията = m.V.V/2

Където Енергията е енергия на снаряда

-m – масата на снаряда в кг.

-V – скоростта на снаряда в м/с

При стрелбата,за да бъде поразен надежно дивеча е необходимо Енергията в момента на удара да бъде близка до масата на самото животно.Т.е ако глиганът по който стреляме е с маса около 150 кг.,енергията необходима да го повали на място трябва да е около 150J. При гладкоцевните пушки се счита, че това условие е изпълнено,ако дивечът бъде ударен поне от 4-5 сачми,съответстващи на размера му (т.е масата на една сачма да е равна средно на 1/5000 от масата на животното) и сачмите да притежават скорост не по-малка от 180 м/с

Снарадяването на патрони изисква доста специални инструменти и умения.Фирмите производителки на патрони,през последните години произвеждат много богата гама от ловни боеприпаси и почти напълно задоволяват нуждите и вкусовете на ловците.Понастоящем в България ловците снарадяват предимно патрони за гладкоцевни пушки.Има някои основни правила,които трябва да се спазват при направата им в домашни условия.

1.Не бива да се пуши,употребява алкохол или работи близо до запален огън или други отоплители с открити нагреватели по време на снарядяването на патроните.

2.Забранява се ползването на стари,пукнати,деформирани или раздути гилзи,използването на барути с преминал срок на годност или на такива с неизвестен произход,смесването на различни видове барути , използването на армейски барути.

3.Най-напред се избиват навън капсулите от празните гилзи с помоща на специално приспособление.

4.Поставят се новите капсули в празните гнезда и се дотикват докато се изравнят с нивото на месинговата чашка на гилзата.

5.Измерва се внимателно теглото на барута (най-добре на електронна везна),като се спазва точно предписаното количество за определения калибър и се изсипва в снарядваната с капсула гилза.Теглото на барута по никакъв начин не трябва да се увеличава над определената норма.ПО-голямо количество барут води до опасно повишаване на налягането,повишава началната скорост на сачмите и пробивната им сила,но след напускането на цевта групираността им е много по-ниска.

6.Върху барута се поставят тапите (те могат да са хартиени,кечени,пластмасови и др.) и се дотикват плътно до барута,без обаче да се притискат силно.Дебелината на тапите не трябва да е по-малка от 0.7-0.8 см.,а диаметърът им е такъв че да влизат с леко усилие в гилзата.

7.Върху тапите се поставят сачмите,в точно определем грамаж.Сачмите могат да се сложат направо в гилзата,да се поставят в пластмасов концентратор или разсейвател.

8.Върху сачмите се поставя тънко капаче и гилзата се завалцова със специална машинка.Отгоре върху капачето се изписва големината на сачмите.Върху сачмите може да не се поставя капаче,а гилзата да се завалцова “звездовидно” .За “звездовидното”затваряне на гилзата е нужно свободните крайща на гилзата да са малко по-големи,отколкото при обикновенното затваряне с капаче.

9.Готовият вече патрон се калибрира в калибратор,за да може свободно да влиза в патронника на пушката.

10.Патроните се съхраняват на сухо,защитено от слънчева светлина място, заедно с капсулите и барута.Капсулите и барута задължително трябва да са в херметични съдове.

В най-общ план това са правилата и последователността при снарядването на ловните патрони.В специализираната литература могат да бъдат намерени още много подробности касаещи подобряването на боя на ловните патрони.

прочетена 9648 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Оръжия - БоеприпасиПатроните на Фиоки Фиоки е производител на ловни муниции от около 15 години и е един от основните производители на гилзи и капси, с които работят повечето малки италиански фирми за патронидобавена на 19 Януари 2012 | предледана 3507 пъти

Оръжия - БоеприпасиДомашно снарядяване на патрони Преди да се пристъпи към снарядяване на патрони е абсолютно необходимо да се...добавена на 11 Ноември 2011 | предледана 9316 пъти

Оръжия - БоеприпасиСправочник за боеприпаси Съответствие на най-разпространените калибри в дюймова и метрична...добавена на 07 Август 2009 | предледана 7198 пъти

Оръжия - БоеприпасиВидове куршуми Патронът се състои от гилза, капсул, барутен заряд и куршум. Различните видове...добавена на 07 Август 2009 | предледана 11562 пъти