ЛОВНО ГЛАДКОЦЕВНО ОРЪЖИЕ - Гладкоцевни - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

ЛОВНО ГЛАДКОЦЕВНО ОРЪЖИЕДобавена на 04 Май 2010

ЛОВНО ГЛАДКОЦЕВНО ОРЪЖИЕ - Гладкоцевни

Гладкоцевното ловно оръжие е предназначено за стрелби със сачми или специални куршуми от т. нар. тип „Бренеке". Гладкоцевните пушки са най-масово използваните при ловуване ит дребен дивеч и особено на ловни видове птици, а също и пра групово ловуване на дива свиня. Гладкоцевната пушка се състой от цеви, затворна глава, полуложа и приклад.

Цевта е най-важната част на пушката. От нейното устройство, дължина и изработка зависи в най-голяма стеш щ качеството на ловното оръжие. Цевите се изработват от висококачествени еластични хромникелови стомани. За зашит от химични реагенти и съединения, образуващи се след изстрл както и от външни фактори стените на  цевите Отвътре хромирани, а отвън най-често оксидирани.

Дължината на цевите варира, но най-често е в границите 68-16 см. Най-масово използваните серийно производство ловни двуцевки с отварящи се цеви са с дължина на цевите 70-72 см. Ио-късите цеви имат по-голямо разсейване и по-ниска начална исорост на сачмения сноп. По-дългите цеви правят пушката по-тежка и трудна за прицелване по движещи се цели, тъй като Иентърът на тежестта се измества напред.

Цевите се състоят от затворен срез, патронници, канал на цевта, дулен срез и мерни прибори. В повърхността на затворния срез са разположени жлебове или монтирани изхвър-гичи (ежектори) за гилзата, които улесняват презареждането. Патроните се поставят в цевите в т. нар. патронници. Те са с потопим диаметър от канала на цевите. Тяхната дължина е най-чеето 70 мм, но зависи и от калибъра на пушката. По-рядко вече се произвеждат оръжия с патронници 65 мм или дори по-къси от тях. Ловните пушки с патронници с дължина 76 мм са предназначени за стрелба с патрони тип „Магнум". Преходът между патронниците и канала на цевите е плавен, коничен или параболичен с дължина 1,5 - 5 мм в зависимост и от калибъра на оръжието. Много важно е да се знае и спазва съответствието на дължината на патронника и дължината на патрона. При произвеждане на изстрел от патрон с по-голяма дължина на гилзата от тази на патронника върхът на гилзата попада в прехода към канала на цевта, което увеличава чувствително налягането. Това е нежелателно и опасно и за пушката, и за ловеца. Обратният вариант на по-къс патрон от патронника не е опасен, но изстрелът е неефективен, защото се губи част от началната енергия и скорост на сачмите. Стоманите на патронниците са с увеличен Диаметър и здравина, тъй като там се развива максималното налягане при изстрел. Стандартните ловни пушки са пригодени И тествани да понасят налягане до 650 кгс/см, а спортните и гладкоцевни ловни пушки - до 850 кгс/см.

Каналът на цевта е цилиндричен с минимално стеснение към дулммя срез. Пушки с такова устройство на цевта се наричат цилиндрични. Те са предназначени за стрелба на близки разстояния 15 - 25 м, при които има по-голямо разсейване на сачмения спои. Използват се при лова на пъдпъдъци, горски бекаси, бекасини, при определени условия на гургулици. Когато цевите се стесняиат на разстояние между 1,5 - 6 см от дулният срез с повече от 0,1 мм, пушките се наричат шокови. Дулните стеснения могат да бъдат конични, параболични и комбинирани. Чрез тях се постига разтегляне на сачмения снаряд и по-голяма групираност и далекобойност на сачмите спрямо пушките без шокове. Стес нение с 0,25 мм се нарича слаб шок или подобрен цилиндър, е 0,5 мм - полушок, с 1 мм - пълен шок, и с 1,2 - 1,3 мм - силен шок. Нежелателна и даже опасна е стрелбата със стандартни ловни куршуми през цеви със силен шок. Има гладкоцевни пушки, при които шоковото стеснение е с винтово набраздяване с дълбочина 0,4 мм и дължина до 14 см - тип „Парадокс". Те са предназначени за стрелба с оловни куршуми по едър дивеч на разстояния 100 - 120 м, но у нас нямат широко приложение. Най-често при ловните двуцевки едната цев е полушок, а другата -пълен шок. Това дава възможност на ловеца да избира първия изстрел в зависимост от разстоянието за стрелба. Това са най-масово разпространените двуцевки за лов на различни видове дивеч у нас. За някои от тези модели ловни оръжия се предлага и допълнителен комплект цеви с дължина 68 см, с цилиндрично просвредляване предимно за лов на птици. В последно време с цел универсализиране на ловната пушка за стрелба по различни видове дивеч, на различни разстояния и при различни методи на лов, редица фирми предлагат пушки със сменяеми шокове. Смяната на шоковите втулки е лесна, бърза и може да става и по време на лов. Тези модели навлизат все по-масово на пазара въпреки значително по-високата им цена.

Калибърът на гладкоцевните пушки се определя от броя па сферичните топчета, които могат да се излеят от един фунт олово (453,6 г) с диаметър, равен на диаметъра на канала на цевта между патронниците и шоковите стеснения. Това означава за 12-ти калибър 12 броя топчета, за 16-ти калибър - 16 топчета, и т. н. Колкото no-малък е калибърът, толкова по-голям е диаме ърът на цевите и обратно. Известни са гладкоцевни пушки с калибри от 4-ти до 36-ти. Най-масово използваните ловни пушки са с 12-ти, 16-ти и до известна степен 20-ти калибър. Малките калибри - 4-ти и 8-ми, са били използвани в миналото в Русия, САЩ, Канада за стационарен лов от брега или от лодка на водоплаващи птици. Днес използването им е ограничено и дори в повечето страни забранено. Големите калибри - 28-ми, 32-ри, продължават да имат и сега ограничено приложение при лова на птици и дребни хищници на близки разстояния.

Върху цевите са разположени и мерните прибори. При гладкоцевните ловни пушки те са много прости и се състоят от мерна планка и мушка или само мушка. Мерната планка може да бъде тясна (5 - 6 мм) или широка (8 -10 мм), плътна или вентилируема. Стрелбата с пушка с мерна планка е по-лесна и прецизна, отколкото само с мушка. Мушката е разположена на около 1 см от дулния срез и може да бъде обикновена - с диаметър 1-2 мм, широка - с диаметър 3 - 4 мм, цветна или фосфоресцираща. Много често мушките са сменяеми в зависимост от условията на ловуване и личните предпочитания на ловеца.

Затворната глава служи за съединяване на цевите с приклада и за произвеждане на изстрел. Тя затваря много плътно затворния срез на цевите и дава надеждност и сигурност на ловеца при стрелба. В нея са разположени затворът, ударно-спусковите механизми и предпазителите за стрелба. Закрепването на цевите с главата при пушките с разглобяеми цеви става по най-различни начини. Най-често в основата на различните модификации стоят подцевните куки, шарнирният болт и Гринеровият болт, допълнени с шлици, подсигурителни болтове и т.н. В затворната глава са разположени и ударните чукчета, ударните игли, пружините и спусъците. При ловните двуцевки и трицевки се използват предимно два спусъка с възможност за избор на изстрел от всяка цев. Все по-често се произвеждат двуцевни пушки с един спусък, също с избирателна възможност за улеснение и по-бърза стрелба. Предпазителят обикновено е разположен отгоре върху затворната глава или непосредствено до спусъчната скоба. Това са най-удобните места за бързо отключване и произвеждане на изстрел с палеца или показалеца на ръката, с която се стреля. Най-често предпазителите са автоматични и при всяко презареждане блокират спусковия механизъм.

Полуложата е разположена отдолу на цевите, непосредстве но пред затворната глава. Чрез лостова система тя служи за презареждане на ударно-спусковия механизъм, за зареждане на изхвъргачите (ако оръжието има такива) и за по-лесно насочване на пушката към целта. При ловните автомати в полуложата се намира и магазинът за патроните. В него най-често могат да се поместят до 5 патрона. Напоследък в някои страни в Европа сс наблюдава тенденция за ограничаване на патроните в магазина до 3 броя.

Прикладът е тази част на пушката, от която в най-голяма степен зависи точността на произведения изстрел. При класическите оръжия и модели се произвежда от дърво - орех, бук и по-рядко други, но има и пушки с пластмасови или други полимерни приклади. Прикладите биват три типа: прав, полупистолетен и пистолетен. Най-масови и удобни са пистолетните приклади. При избора на пушка всеки ловец трябва да се съобрази с най-важните параметри на приклада, които обуславят лесно и бързо прицелване и точна стрелба, а именно - дължина на приклада, дължина и обиколка на шийката му (удобна ръкохватка), вертикално отклонение спрямо оста на цевите (наведен или изправен приклад) и хоризонтално отклонение спрямо оста на цевите (странично отклонение). Прикладът е подходящ и пушка та е удобна, ако след неколкократно енергично прикладване и плътно прилепване на бузата към гребена на приклада, зеницата на окото се плъзва по мерната планка и мушката каца в средата на планката. Ако с всяко прикладване ловецът не вижда мушката или я вижда отстрани или много отгоре, не е необходимо да привиква с тренировки към такъв приклад. Това ще му донесе разочарования по време на лов. По-добре е да избере подходящ приклад или бързо да направи корекции на основните параметри Дължината на приклада трябва да е равна на ла-кътната става, като спусъкът е необходимо да попада около първата свивка на показалеца, с

който се натиска спусъкът. Дължината може да се коригира лесно чрез поставяне на задтилък или скъсяване на приклада, но изменение на отклоненията при неудобен приклад трябва да прави само специалист оръжейник.

Най-подходящите и масово използваните гладкоцевни пуш¬ки у нас са надцевките с шок и полушок, 12-ти калибър. Те могат да се използват за лов на всички видове дивеч и особено ако са със сменяеми цеви или сменяеми шокове, са универсални в приложението си при различни методи и условия на лов.

Ограничено приложение и в бъдеще ще имат едноцевните еднозарядни пушки (текове) и едноцевните магазинни пушки с ръчно презареждане (помпи). При тях ловецът няма избор на патрон, а е длъжен да изстреля заредения в цевта, независимо от вида дивеч и разстоянието до него. Презареждането при тези видове пушки е сравнително бавно, а при магазинните то отнема много внимание и ефективността от стрелбата по бързо бягащ или летящ дивеч е много ниска. Гладкоцевните ловни автомати имат по-голямо приложение и са подходящи за лов на различни видове дивеч само ако са със сменяеми шокове. Основният им недостатък спрямо двуцевките е невъзможността за избор на първи изстрел. Това ги прави много специализирани към определен вид дивеч по време на лов. Друг недостатък е честото засичане на затвора при презареждане при неподходящо подбрани патрони, дори и да са фабрично произведени. Понякога има предпоставки и за злополуки, когато ловецът, увлечен в стрел¬бата, произвежда 4 или 5 изстрела и нарушава указания му сектор за стрелба. Наблюденията сочат, че най-висока ефективност при Ирелбата с ловен автомат има до третия изстрел. Следващите и ай-често водят само до нараняване на дивеча, особено ако е бързо бягащ или летящ вид.

При избора на пушка ловецът трябва да прецени вида, калибъра устройството и дължимата на цевите н (аиисимост от основните видове дивеч, на които ще ловува, методите на лов които той предпочита, и не на последно място личните си  предпочитания и финансовите възможности.

Съгласно Закона за КВВООБ, разрешение за придобиваш', съхранение, носене и употреба на гладкоцевно ловно оръжие се издава от службите КОС към съответното Регионално поли¬цейско управление по местоживеене. За целта кандидатът триона да представи молба до началника на РПУ заедно със следни т документи:

  • Заверена членска карта от ловно сдружение
  • Заверен ловен билет от държавно лесничейство
  • Свидетелство за съдимост
  • Удостоверение от следствена служба
  • Удостоверение от данъчна служба за дължими данъци
  • Удостоверение от психодиспансер
  • Удостоверение за психологическа пригодност

За придобиване на ловна карабина е необходимо даприложи и удостоверение за придобито право на подборен отс трел.

В домашни условия ловното оръжие и боеприпасите съхраняват в метален шкаф. Забранено е съхранението на оръжи и боеприпаси без надзор в непостоянно обитавани жилищн сгради. Транспортирането и пренасянето на пушката се извърши в разглобен вид в калъф или кутия. Ловните карабини, при кои конструктивно е възможно, се транспортират в калъф с изваде затвор. Оръжието и патроните се държат отделно в транспорт ното средство. При спиране и престой оръжието не се остани никога без надзор и пряк контрол. При загуба или кражба на ловно оръжие незабавно се уведомяват органите на МВР.

прочетена 20657 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Оръжия - ГладкоцевниПървокласната серия SO на фирмата Beretta През последните години, когато на нашия оръжеен пазар вече е възможно да се...добавена на 07 Септември 2009 | предледана 2609 пъти

Оръжия - ГладкоцевниПОНЯТИЕ ЗА КАЛИБЪР, ШОК И СУПРА (ПАРАДОКС) Калибър. Той е мярка за означаване и измерване големината на диаметъра на цевта...добавена на 16 Октомври 2009 | предледана 26973 пъти

Оръжия - ГладкоцевниЛовни пушки РУГЕР Американската фирма "Ругер" предлага на пазара голям брой класически ловни пушки,...добавена на 18 Септември 2009 | предледана 5642 пъти

Оръжия - ГладкоцевниЛовните пушки от Турция Незаслужено пренебрегвани от мнозина, ловните пушки от Турция постепенно заемат...добавена на 13 Август 2009 | предледана 24774 пъти