Нутрия - Дребен дивеч (бозайници) - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

НутрияДобавена на 30 Юли 2009

Нутрия - Дребен дивеч (бозайници)

НУТРИЯ (Myocastor coypus Molina, 1782)

Нутрията е внесена в Европа (Германия) от Южна Америка през 1926 г., а у нас през 1948 в Шерба (Варненско). Интересът към нутрията първоначално се е основавал на възможността й за фермено развъждане поради много ценната й кожа и вкусно месо. Впоследствие тя се развъжда и на свобода.

Нутрията е един от най-едрите гризачи. Теглото на мъжките в природата достига до 8 кг. Женските са малко по-дребни. Достигат до 7,5 кг. Дължината на тялото е до 65 см, а на опашката - до 45 см. Опашката й е с триъгълно закръглено сечение за разлика от силно сплес¬натите опашки на бобъра и ондатрата. На кра¬ката има по 5 пръста, от които четирите са свързани помежду си с плавателна ципа. Външ¬ният пръст (петият) е свободен.

Окраската на нутрията в природата е тъм-носива с метален отблясък. Във фермите са селекционирани най-различни разцветки.

У нас се среща предимно по поречията на Югоизточна България. Обитава водоемите с богата блатна растителност. Плува отлично. Устройва леговищата си (дупки) с изход на нивото на водата. Камерата е разположена така, че да не се залива и при високи води на реките. Активна е през нощта. Излиза привечер да се храни. Предимно растителноядна е. В менюто й се включват освен блатната и крайводната растителност и семената, плодовете и зелената маса на селскостопанските култури, намиращи се около водоемите - царевица, цвекло, морко¬ви, детелина, люцерна и др. Не яде риба и това я прави подходяща за развъждане в рибовъдните стопанства с естествени басейни като съпътстващ вид. Животинската храна, доколкото участва в хранителния й спекър, се състои от миди и дребни мекотели.

Сватбува и ражда целогодишно. Половата зрелост настъпва през петия-шестия месец след раждането й. Бременността й трае 60 дни. Ражда от 1 до 13 малки, най-често 5-6. Проглеждат още първия ден. Сучат до десетата седмица, но само няколко дни след раждането си се хранят вече с растителна храна.

Нутрията е ценен стопански вид. Има вкусно месо и ценна кожа. У нас е включена в списъка на ловните видове. Разрешеният срок за лов е от 1 ноември до 28 февруари.

Следи. Могат да се забележат на влажния пясък. Разпозна¬ват се лесно по свободния външен пръст и по отпечатаната плавателна ципа. Стъпките й са разположени зигзаговидно, като предните и задните крака се застъпват.

прочетена 17702 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Лов - Дребен дивеч (бозайници)БЯЛКА (БЕЛКА) БЯЛКА (БЕЛКА) (Martes foina Erxleben, 1777) Названието си носи от бялото петно на гърлото....добавена на 31 Юли 2009 | предледана 27880 пъти

Лов - Дребен дивеч (бозайници)Сив заек СИВ ЗАЕК (Lepus europaeus Pallas,1778) У нас заекът е малко познат с правилното му название -...добавена на 21 Октомври 2009 | предледана 6690 пъти

Лов - Дребен дивеч (бозайници)Черен пор ЧЕРЕН ПОР (Mustela pu-torius L., 1758) Черният пор е сравнително дребен хищник. Дължината на...добавена на 31 Юли 2009 | предледана 15733 пъти

Лов - Дребен дивеч (бозайници)Видра Видрата е повсеместно разпространена в Европа, Азия, Северна Африка, като на...добавена на 14 Януари 2011 | предледана 12708 пъти