Терминология при въздушните оръжия
Количка
Вашата количка е празна.

Терминология при въздушните оръжия

А

Амуниции (ammunition):
Сумарно понятие с латински произход (munire - снабдяване), първоначално разпространен чрез френския термин (la munition = военни материали), с който се обозначават всякакви средства за водене на война, но в най-ново време ограничен до снаряжението с еднократна употреба - например стрелкови и артилерийски заряди, проектили, мини, експлозиви. В българския език е разпространен френският вариант - муниции, като с амуниции традиционно се обозначава кавалерийското снаряжение за оседлаване на коне. При пневматично оръжие като муниции се обозначават чашките(пелетите) и сачмите


Апертура
 (aperture) :
Отвор, през който се пропуска светлина. В означенията на оптически мерници определя входното сечение на обектива. Пример: оптика с означение 4х32 има оптическо увеличение 4 пъти и сечение на входа на обектива - 32 mm. Апертурата при оптически прибори може да се коригира с помощта на бленда.

Анемометър (anemometer) :
Уред за измерване на скоростта на вятъра. Използва се при състезания с пневматично оръжие на открито, а също при огнестрелно (например при биатлон).

Антимон (antimony) :
Химически елемент (Sb, атомен номер 51), използван като съставка в оловни сплави за изработка на пелети за пнемватично оръжие с втвърдяващ ефект.


Б

Балистичен коефициент (БК)
(Ballistic Coefficient):
Мярката за това как проектила забавя скоростта си по време на полета си към целта,заради въздушното съпротивление.Колкото по-нисък е БК на проектила,толкова по-голямо е въздушното  съпротивление което действа върху него.

Баланс/тежести(Muzzle Weight):
Набор от тежести закрепени с приспособление близо до предният край на цевта (ложата) ,чиято цел е да балансират подходящо теглото на пушката,чрез изместване на центъра и' на тежест и по този начин да осигурят по-голямата и' стабилност в процеса на прицелване и изстрел.

Бединг(Bedding):
Последваща("по поръчка" (custom)) обработка на приклада по един или друг начин,целта на която е металните части да се припаснат идеално към него с цел гасене на вибрациите и подобрение на точността.

Бенчрест(Benchrest):
Стойка(подпора) за ложата на пушката.Също така означава вид състезание в спортната стрелба при което пушката се поддържа от специални стоки върху маса(бенчрест маса),а не от тялото на стрелеца.Целта на подобно състезание е да се покажат способностите на оръжието и проектила в комбинация.

"Буза"(Comb):
Анатомично оформената горна част на приклада където ляга бузата на стрелеца при прицелване.Може да е неразделна част от приклада или да е отделна(регулируема).Приклад оформен така се нарича още тип "Монте Карло"("Monte Carlo")

ВВ топчета (ВВ):
Съкращение от английски "ball bearing (BB)" "лагерни съчми".С него наричаме за кратко метални(железни,оловни или с медно покритие) топчета използвани като проетили за оръжията (обикновено въздушни пистолети стрелящи с СО2) предназначени за тях.Не се препоръчва да се използват при ВО изстрелващи само оловни чашки(pellet).

В

Въздушно оръжие (В.О.)(Airgun) :
Оръжие което използва силата на сгъстения въздух(газ) за да изстреля проектила(куршума) си.(подобно на стрелбата с хартиена фунийка през тръба)

Г

Газова пружина(Gas Ram/Gas Strut):
Използването на газова пружина(ГП) във ВО е приложена за пръв път от фирмата Theoben във Великобритания.Те произвеждат първите такива,за няколко модела на Вайраух на острова и в Германия с цел подмяна на износените им стандартни винтови пружини.ГП използвани при ВО са идентични  като конструкция с тези използвани в автомобилостроенето за вдигане на 5(3)-тата врата на автомобилите.Основно представлява прът и бутало затворени в камера с газ под налягане,като за движеща сила се използва енергията от свиването(компресирането) и разширяването на газа в нея.Предимствата на тази пружина пред конвенционалните са ,по-малко шум,по-малък откат,в зависимост от газа с който са напълнени позволяват и стрелба при по-ниски температури и могат да стоят дълго време заредени(под напрежение) което въобще не е препоръчително за стандартните .

Група(Group):
Съвкупността от дупките пробити в мишената ,направени от една и съща пушка с едни и същи чашки при използването на една и съща точка на прицелване,за проверка на точността.Като стандарт за проверка на точността е приета група от 10 изстрела.Размера на групата(най-грубо се определя като разстоянието в мм. между центрите на най-отдалечените попадения в групата,игнорирайки грубите отриви) на дадена дистанция ,дава представа за способностите на пушката или(и) стрелеца.

Д

Дизелиране/дизел ефект(Diesel Effect/Dieseling):
Процес на самовъзпламеняване на смазката от петролни продукти намираща се в цилиндъра на пружинните ВО в резултат на рязкото вдигане на налягането и температурата при изстрел.Това е непредвидим(неконтролируем) процес който променя характеристиките на изстрела,увеличава отката и не рядко води до повреди по оръжието.Силно препоръчително е да се стреля без дизел ефекта,който се избягва с почистване на цилиндъра от консервационата смазка.

Джаул(J):
Единица за измерване енергията на проектила.1 J е работата, извършена от сила 1 N при преместване на тяло на разстояние 1 m по направление на силата.1 J = 1 N.m

Дулна енергия(Muzzle Energy):
Енергията носена от проектила при напускането му на цевта.Определя се по формулата: 0.5 х маса х скорост на квадрат.
Измерва се с единиците fpe(фут-паунд) или J(джаул)
При въздушните оръжия варира от 4-5 джаула за въздушните пистолети до 50 и повече джаула за ПЦП пушките.Най разпространени са ВО с дулна енергия в диапазона 16-26 джаула.

Дулна фаска(Barrel Crown):
Фаската направена в предният край на цевта.Добре направената дулна фаска прекъсва еднакво нарезите в цевта, позволявайки те да останат перпендикулярни на посоката на движение на проетила и по този начин да не влияят отрицателно на точността.Лошо изпълнена дулна фаска намалява точността и разтваря групата на попаденията.

Е

Еърсофт(AirSoft):
Спорт при който се използват еърсофт оръжия,направени от цветни метали или пластмаса,реплики на бойни и изстрелващи 6 ( 8 )  мм пластмасови топчета.Имитира се реален бой(военна игра) в която играещите стрелят един срещу друг и носят предпазни средства.

З

Заглушител(Silencer/Suppressor/Moderator):
Отделна(снемаема) част от цевта,поставена в предният и' край ,целта на която основно е да намалява звука от излизащите с висока скорост газове под налягане ,следващи излитащата от цевта чашка.

Задтилък(Recoil Pad/Butt Plate):
Гумена подложка отзад на приклада,чиято цел е да смекчи отката("ритането" на пушката).Може да бъде и от друг материал,както и регулируем по височина и форма,за по-добро "прилепване" на пушката към рамото на стрелеца.Може да има и така наречената "кука",чиято цел е да осигури още една опорна точка на стрелеца освобождавайки по този начин не стрелящата му ръка за да прави корекции по оптиката си с нея.

К

Калибър(Bore/cal.):
Цифровата стойност на диаметъра на цевта(проетила) в инчове или милиметри.Например, калибърът(cal.) .177 е на цев с диаметър 4,5 мм.

Клик(Click):
Завъртането на една позиция(едно прещракване) на винта за вертикална или хоризонтална корекция.

Колело на паралакса.(side-mounted parallax wheel):
Голямо по диаметър колело,поставящо се допълнително върху винта за корекция на паралакса на оптики със страничен такъв.По периферията си има скала с разстояния през 1 м. и това позволява на стрелеца да преценява с голяма точност при оптиките с голямо увеличение ,разстоянието до целта.

М

Механични мерни прибори(Open Sight):
Традиционната комбинация използвана за прицелване от мерник с "U" или "V" прорез и мушка или диоптричен мерник.Мерни прибори не съдържащи оптични лещи в конструкцията си.

Мултикомпресионо ВО(Multi-Pump Airgun):
ВО при които помпата за високо налягане е интегрирана в самото оръжие.Чрез еднократно или многократно напомпване ,въздуха се компресира в камера,от която се освобождава в цевта при изстрел.Напомпването може да става с долен или страничен лост или с плъзгаща се ложа подобно на ловните пушки-помпи(pump shotgun).

Монтажна релса за аксесоари(Accessory Rail ):
За аксесоари (стопери,двуноги,фенери и др.) намираща се в предната част на ложата.

Манометър(manometer):
Измервателен уред за налягане ,показващ стойностите му в резервоарите за въздух на ПЦП ВО.

Монтажни стойки(Scope Mounts):
Метални приспособления които служат за закрепване на оптиката към монтажната релса на пушката.Могат да бъдат изпълнени като две отделни части или като едно тяло-моноблок.При пружинни пушки със силен откат за предпочитане е монтирането на оптиката да става чрез моноблок и стопер зад него.

Маншет(Piston Seal):
Полимерно или кожено уплътнение,което се поставя отпред на буталото при пружинните ВО за да уплътни хлабината между него и цилиндъра и така да се създаде необходимата за изстрелване на чашката компресия,при движението му напред.

Монтажна релса (Scope Rail):
Фрезовани канали в горната метална част на пушката в които се закрепват монтажите за оптиката.Може и да е изпълнена като отделна част,захваната с винтове за оръжието.

Н

Наочник(Scope Eyepiece Extension):
Гумена приставка поставяща се върху окуляра на оптиката ,която осигурява винаги еднакво положение(разстояние) на окото спрямо лещите.Спомага за по-бързото,еднакво,правилно и комфортно(предпазва от светлина) прицелване.Използва се предимно при оптики с голямо увеличение и ПЦП пушки.При мощните пружинни ВО не е твърде удачно да се използва поради силният им откат

Надулник,компенсатор(отсекател),саундмодератор(саундмоератор),
(Compensator,Muzzle Brake,sound moderator):
Отделна(рядко интегрирана) част,която се поставя отпред  върху дулото на цевта и в зависимост от името(конструкцията си) изпълнява функции като заглушаване на изстрела,отвеждане на газовете встрани от полата на излитащата чашка,подобряване на баланса,захвата и др.

О

Осмица(Barrel Band):
Стоманена(алуминиева,пластмасова) част  с формата на цифрата която се използва за да държи цевта за приклада или резервоара с газ(при ПЦП) при ВО.

Отсекател(Muzzle Brake):
Дулна приставка(надулник) поставяща се отпред на цевта чиято цел е да отклонява встрани от направлението на полета на чашката ,излизащите зад нея газове ,осигурявайки и по този начин стабилна траектория.

П

Паралакс(Parallax):
Паралакс е видимото движение на целта по отношение на кръста на оптиката, дължащо се на преместването на окото на стрелеца спрямо окуляра.Когато изображението на целта не се вижда ясно,т.е не е в една фокална равнина с кръста на оптиката и при промяна на позицията на окото спрямо центъра на оптиката,целта се мести спрямо кръста,това е резултат от неправилно настроен  паралакс.При оптики с голямо увеличение ,изясняването на образа на целта с паралакса ,дава възможност на стрелеца да определи с точност до метър разстоянието до целта.

Пречупване на цевта(Barrel Cocking):
Завъртането(отваряне-затваряне) на цевта около шарнирното и' съединение с цилиндъра при което пружината се свива,а буталото отива назад до зацепването му със спусъка и оръжието се зарежда за изстрел.ВО използващи този начин на зареждане се наричат "с чупеща цев "("break barrel.")

Пружинно ВО(Spring/piston gun):
Въздушни оръжия при които компресията на въздуха необходима за изстрелването на проектила се осигурява от силата на пружина тикаща бутало в цилиндър.В дъното на цилиндъра се реализира необходимото за задвижването на чашката вън от цевта налягане.
Основният недостатък на тези оръжия е наличието на комплексен и силен откат,който въздейства върху пушката(пистолета) още преди чашката да е напуснала цевта и това оказва неблагоприятно влияние върху точността им.

ПЦП(PCP -Pre-Charged-Pneumatic):
Съкращение от английски с което се означават пневматични пушки с предварително напомпване.При тях за изстрелване на проектила се използва енергията на разширява се газ,предварително компресиран(напомпан) до високо налягане в резервоар(цилиндър),най-често намиращ се под цевта или в приклада на оръжието.Тези резервоари се "пълнят" чрез ръчни помпи  или от по-големи по обем бутилки(резервоари) за въздух под налягане ,предварително заредени от компресор.Работните налягания на газа в тях е от порядъка на:2000psi до 3000psi (130-200 атмосфери)

Р


Резервоар/цилиндър
(Bottle Fed/Bottle Feed):
Сменяем резервоар за многократна употреба съдържащ въздух(СО2) под високо налягане ,служещ за изстрелване на проектила при ВО с предварително напомпване(ПЦП/РСР).Наименованието се използва често и при 88 гр. бутилки за еднократна употреба пълни с СО2

Релса "лястовича опашка"(Dovetail Rail):
Отделна или фрезована върху оръжието релса за закрепване на оптика(или друго) с формата на лястовича опашка.Освен този вид,релсите могат да бъдат и с друга форма: Пикатини/Уивър(Picatinny/Weaver)

С


Стопер
(Scope Creep/Scope stop):
При изстрел с пружинно ВО ,буталото се удря в дъното на цилиндъра и цялата пушка полита напред,което от своя страна предизвиква приплъзване на оптиката с монтажите и' назад.За да се предотврати това приплъзване ,най-отзад на монтажите се поставя още един елемент(стопер) захванат за монтажата релса на пушката.

Стиплинг(Stippling):
Произволна шарка на дърворезба получена чрез точкуване и изпълнена върху ръкохватката на приклада с цел подобряване на захвата.

Спусков механизъм(Trigeer Block):
Спусковия механизъм(СМ) или още известен като ударно-спусков механизъм(УСМ) е съвкупност от детайли осигуряващи освобождаването на зацепеното за него бутало при пружинните ВО,а при ПЦП ВО на "чукчето" ,за да се произведе изстрел.

Т

Трансферен порт(Transfer Port):
Херметична връзка(отвор) при ПЦП ВО през който от резервоара към цевта преминава газът под налягане за да изстреля проектила.

Тумблер(Tumbler):
Цилиндър(барабан) поставен допълнително върху винта за вертикалната корекция на кръста на оптиката.Има разграфени разстояния в метри по повърхността си, показващи необходимия брой кликове с които трябва да се премести кръста,за да попадне в центъра на мишената на даденото разстояние.

Точност
(Accuracy):
Способността на въздушното оръжие с постоянство да групира всички изстрели, максимално близко един до друг на определена дистанция
.
У

Утежнител(Front Spring Guide):
Стругован детайл който се поставя в края на пружината,влизащ(заедно с него) в цилиндъра.Чрез промяната на теглото и размерите му се оптимизират характеристиките на изстрела при пружинните ВО.

Уплътнение на цевта(Breech Seal):
Уплътнение в задната част на цевта което не позволява изтичането на газовете под налягане между нея и цилиндъра.Най-често представлява гумен "О" пръстен".

Ф

Фийлд Таргет(Field Target):
Спорт.Стрелкова дисциплина с пневматични пушки имитираща лов, която се провежда на открито и се стреля по метални мишени имащи силуети на животни.

Х

"Хамстер"(Palm Rest):
Допълнително приставена(закрепена) снемаема част към ложата която служи  за по-удобна подпора на пушката при стрелба от ФТ поза(на коляното)или прав(на поддържащата ръка).В някои състезания(държави) има изисквания към височината и спрямо центъра на цевта на оръжието.

Ц

Цевна кутия
(Breech):
Част от оръжието ,която държи цевта в задната и част,от където се зарежда проектила(чашките)

CO2 въздушно оръжие(CO2 Airgun):
Оръжие при което за изстрелване на проектила се използва силата на преминаващият от течно в газово състояние въглероден диоксид(СО2).За правилно функциониране на ВО с СО2 обикновено е необходимо налягане от 60 атм.Най-разпространени за използване във ВО са 12 грамовите фалкони с СО2 и по-рядко 88 гр. Обикновено налягането в тях е от 35 атм. при температура от 0 градуса по Целзий и стига до 72 атм. при 30 градуса на околната среда.

Ш

Шок(Choke):
Участък от цевта с намален диаметъра ,с дължина 2-3 см. считана от дулото навътре.Предназначението му е да калиброва(намали и уеднакви) диаметъра на всяка чашка до един и същ и с това да осигури полета и' по същата траектория като на предишната.

Ъ

Ъглова минута(Minute Of Angle -MOA):
Ъглова единица използвана за определяне точността на оръжието.Една ъглова минута(МОА) е 1/60-та от ъгловия градус.На 100 м. тя е еквивалент на група с диаметър 1.0473 инча.Стандартната и'  стойност е 1 инч на 100 ярда.Един MIL съдържа 3.44 MOA.

От английски

FAC(Fire Arm Certificate)
:
От английски, "сертификат за огнестрелно оръжие".Изисква се във Великобритания  за всяка въздушна пушка с дулна енергия  над 16,27 джаула.Повечето пушки произведени в Европа са с мощност под тази граница.

fpe (foot pound of energy)
Английска мярка за енергия носена от проектила.1 fpe = 1.3558 дж..Един фут-паунд е енергията необходима да се повдигне един паунд на височина един фут от земята.

fps (feet per second):

Английска мярка за скорост на проетила(футове за секунда).1 fps = 0.3048 м/с.

gr (Grain) Грейн
Английска мярка за  тегло на проектилите(и не само разбира се).Един pound съдържа 7000 gr.(грейна) . Един грейн се отнася към един грам така: 1 gr = 0.0648 от грама.

Lock Time
:
Времето "заключено" между освобождаването на спусъка и:
а)за ПЦП и СО2 въздушни оръжия:освобождаването на газовете под налягане в цевта.
б)за пружинни въздушни оръжия:достигането на буталото до дъното на цилиндъра.
Тъй като никой не може да задържи оръжието абсолютно неподвижно докато стреля,по дългият интервал от  време при изстрела (Lock Time)
създава предпоставки за по-голяма вероятност от движение на пушката преди проектила да е напуснал цевта и от там по-ниска точност. Пружинните ВО имат най-дълъг такъв интервал.

Mil(Мил):
Ъглова единица за измерване използвана за оценка на размер на дадено разстояние.Един Milradian е отношение 1/1000.Например:1м.на разстояние 1000 м.Целият кръг от 360 градуса съдържа 6400 Mil-а по военна дефиниция и 6283.2 по математическа.

psi:
Единица за налягане.Паунда на квадратен инч. Метрична: Паскал (Ра) или килопаскал (kРа). 1 PSI = 6894.7 Pa или 6,894 кПа.