ПОЛУДИВАТА ПАТИЦА - Дребен дивеч (пернати) - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

ПОЛУДИВАТА ПАТИЦАДобавена на 24 Август 2009

ПОЛУДИВАТА ПАТИЦА - Дребен дивеч (пернати)

Полудивата патица е изкуствено създадена хибридна форма между зеленоглавката и английската домашна патица. Тя се поддава лесно на изкуствено развъждане, бързо свиква с местообитанията и не извършва сезонни прелети. В производствените стопанства се води непрекъсната селекция, поради което по своите морфологични белези полудивата патица почти не се отличава от зеленоглавката - има същото оперение, размери и тегло. Когато местата за разселване са подбрани правилно, тя подивява лесно. Може да образува гнездови двойки със зеленоглавката, което дава жизнено поколение. Характерно е за полудивата патица, че гнезди у нас. Това позволява разселването и да носи и мултипликационен ефект. Най-подходящата възраст за разселване на полудиви патици е между 30 и 35-тия ден. Предварително се подбира водоемът, в който има естествени укрития от папур, тръстика и друга блатна растителност, където патиците да намират храна и спокойствие. Броят на разселваните птици задължително се съобразява с биологичната продуктивност на местообитанието. Малките патета се настаняват в предварително подготвен волиер, състоящ се от навес и двор. Една трета от двора трябва да бъде водна площ. Първите 7-8 дни патетата се държат в дворчето, след което оградата откъм водата се вдига и те имат възможност да търсят храна в целия водоем. Храненето на патиците се извършва чрез комбинирани фуражни смески и отсевки два пъти дневно - сутрин и вечер, в продължение на 40-45 дни. След този период птиците се подхранват със зърнен фураж.

Благоприятните климатични условия на страната ни в съчетание със съществуващите екологични фактори, каквито са наличието на над 100 големи и над 2000 малки язовири и много подходящи речни корита и канали, както и наличието на богата блатна и тревна растителност дават големи възможности за разселване на изкуствено развъдени полудиви патици. У нас производството на полудиви патици датира от 1971 г., когато във фазанария "Сеслав" са внесени яйца от Словакия и се ползва чуждият опит. Още през 1972 година са разселени в природата 3200 полудиви патици, произведени в стопанството. Поради ниската себестойност и високия процент на оцеляемост производството и бележи бърз растеж и в края на 80-те години достига до 100 000 бр. годишно. От 1990 година главно поради икономически причини много от патичарските стопанства прекратяват своята дейност и производството намалява. Като специализирано патичарско стопанство остава единствено "Костенец". През 2001 година са разселени едва около 15 000 полудиви патици. Това се отразява и на общата численост на зимуващите у нас зеленоглавки, чийто брой по данни на специалисти от БАН драстично е намалял от 1990 година насам.

 

прочетена 5437 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Лов - Дребен дивеч (пернати)Гривякът Гривякът е най-едрият наш див гълъб. Неговото тяло достига 41-45 см дължина, масата...добавена на 06 Октомври 2009 | предледана 3269 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)Зимно бърне Има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Теглото му е 200-440 г,...добавена на 11 Февруари 2010 | предледана 4011 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)Планински кеклик Планински кеклик (Alectoris graeca Meisner, 1804) Има слабо изразен полов диморфизъм...добавена на 11 Февруари 2010 | предледана 5849 пъти

Лов - Дребен дивеч (пернати)Тракийски кеклик (Alcctoris chukar J. Е. Gray, 1830) Има слабо изразен полов диморфизъм. И при двата пола тялото...добавена на 15 Февруари 2010 | предледана 4987 пъти