Риболов с изкуствена муха - Такъми - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

Риболов с изкуствена мухаДобавена на 26 Октомври 2009

При риболова с изкуствена муха най-специфичната част от оборудването е шнурът. Неговата задача е чрез собствената си тежест да натовари пръта така, че тежката само няколко стотни от грама изкуствена примамка да бъде изпратена на разстояния 10 - 15 метра, в някои случаи и значително по-големи, точно в избрано място. Въпросът за избора на подходящ шнур за начинаещия риболовец „мухар" не е лек фирмите- производители днес пускат на пазара голямо многообразие от Видове, специализирани за риболов при разнообразни условия в плитки и дълбоки води, в реки с бързо течение или в стоящи води, върху водната повърхност или в дълбочините близо до дъното. Напоследък в Европа е засилен интересът и към риболова с изкуствени примамки от вида на мухите на едри хищни риби: щука, бяла риба, распер и други. Използуваните за това съоръжения, включително и шнуровете, се различават значително от традиционните за риболов на пъстърва. Съвременните шнурове се състоят от ядро и обвивка. Ядрото има носеща функция и представлява една-единствена дебела нишка или множество тънки усукани или оплетени нишки. Най- добри качества имат шнуровете с ядра от оплетени нишки. Обвивката се изработва от мека и еластична пластмаса и играе определяща роля върху теглото, диаметъра и относителното тегло спрямо водата на шнура. Главно от нея зависят износоустойчивостта и дълготрайността му. Шнуровете се Класифицират по дължина, диаметър, форма, тегло, относително тегло спрямо водата и цвят.

Дължината на риболовните шнурове е най-често 26 или 30 метра, а в страните с английска метрична система — 30 ярда (около 27.4 метра). Някои спе-циални видове са с по-малка дъл-жина.

Диаметърът на шнуровете или на частите от един и същ шнур се означава с латински букви. Днес голяма част от фирмите производители не дават данни за диаметър на шнуровете, а когато това се прави, то е в допълнение на другите им характеристики.

В зависимост от формата си шнуровете се делят на няколко групи. По-нататък в скоби са посочени английските наименования.

Равномерни (Zevel) -  Имат един и същ диаметър по цялата си дължина. Равномерното разпределение на масата по дължината на шнура ограничава далечината и точността на замятане на примамката. При това той пада с известен шум върху водата. В сравнение с останалите групи тези шнурове са най-евтини. Използуват се преди всичко за удължаване на шнуровете от друг тип и за обучаване на начинаещи. Означават се с буквата L.

Двустранно-конични(Double Тарег) - Те са най-дебели в средата. Като равномерно и симетрично изтъняват към двата края. Завършват с тънки части с постоянен диаметър. По този начин са получава плавен преход към повода. Към който е завързана мухата. В резултат на падането във водата и вдигането във въздуха за повторно замятане са съпроводени с минимален шум.

С коничните шнурове могат да бъдат извършвани точни и сравнително далечни (до около 15 - 20 метра) замятания. Те са незаменими при риболова на плашливи риби - пъстърва и речен Кефал със „суха" и „мокра"муха или с нимфи. За риболов могат да се използуват последователно и двата края на шнура. Означават се с латинските букви DT.

Едностранно-коничии (Single Тарeг). Представляват комбинации от коничен и равномерен шнур. Означават се с буквите ST и се произвеждат в сравнително малки количества.

Торпедовидни (Weight Forward) - Състоят се от къса тънка част, която преминава в къса удебелена. Следва нов преход към тънка равномерна част с голяма дължина, Използуват се предимно за далечни замятания до около 25 метра. Това се дължи на разпределението на основната част от теглото на шнура в предния му край, чиято дължина е значително по-малка от дължината на обичайните замятания. Върху водата падат с известен шум, поради което са пригодени за риболов предимно с "мокри" мухи и нимфи. Съкратеното им означение е WF.

Раkетовидни (Shooting Head) - Сравнително дебели и къси са - редица фирми произвеждат този тип с дължина 10 ярда (9.14 метра). Могат да се сравнят с коничната част на шнуровете от типа DT, но са със значително по-голям диаметър и по-тежки. Към дебелия им край се завързва тънък равномерен шнур или обикновено риболовно влакно. Предназначени са за далечни за-мятания — на разстояния до 40—50 метра. Техен недостатък е силният шум при падането им във водата. Използуват се предимно за риболов на едри хищни риби с изкуствени примамки, водени дълбоко под повърхността. Означават се с буквите SH.

Според относителното си тегло спрямо водата шнуровете се делят на няколко вида:

Плаващи (Floating), означавани с F. Имат относително тегло по-малко от единица. Което се дължи на включените в обвивката им малки мехурчета въздух. Те са предназначени за риболов със „су-хи" или с „мокри" мухи, водени в близост до повърхността на водата. Този тип шнурове се износват най-бързо. Като при нарушаване на гладкостта на повърхността на обвивката им и напукването й ядрото поема вода. При това шнурът започва да потъва.

Потъващи (Sinking), означавани с S. Използуват се за риболов под повърхността и близко до дъното. Произвеждат се в няколко варианта, различаващи се по относителното си тегло. Което е по-голямо от единица:
 
тип I - бавно потъващ;

тип II - нормално потъващ;

тип III - бързо потъващ;

тип IV - много бързо потъващ.

 
Голямото относително тегло на бързо потъващите типове се дължи на включване в обвивката им на метални частици. За риболов при нашите условия в по-дълбоките реки и водоемите със стояща вода са най- подходящи типовете II и III. С потъващите шнурове е възможно да бъдат извършвани по-далечни и точни замятания дори и при вятър поради по-малкото съпротивление, което въздухът им оказва.

Междинни (Intermediate), означавани с буквата I. Относителното им тегло надвишава единица съвсем малко, т. е. те са близки до бавно потъващия тип, но ако бъдат намазани с водоотблъскващи вещества, се задържат върху водната повърхност. Затова могат да се използуват и като плаващи, и като потъващи. Днес се произвеждат сравнително рядко.

Плаващи с потъващ край (Sink/Float), означавани с SF. Основната част от шнура е плаваща, а последните 5 - 6 метра потъват. Използуват се за риболов при водене на примамката на дълбочини 2 - 3 метра. Предимство в сравнение с потъващите типове е, че е улеснено вдигането на шнура във въздуха за повторно замятане без прекомерно натоварване на пръта.

Тегло. От 60-те години насам е прието шнуровете за риболов с изкуствена муха да бъдат класифицирани по теглото на част от коничните шнурове определящо е тях с дължина 10 ярда. При теглото на коничната част със същата дължина, като не се взема предвид тънкият равномерен кай. Тази класификация е била въведена в САЩ от Асоциацията на фирмите-производители на риболовни съоръжения със съкратеното означение А ТМА и е приета като международен стандарт. Според нея шнуровете се подразделят на 12 номера, с тегла, дадени в таблицата.  Изборът на номер на шнура зависи от разстоянията, на които се земята, както и от големината на очакваната риба. Малките номера са предназначени за риболов на сравнително малки разстояния и на по-дребни риби. Най-често се използуват шнуровете с номера от 5 до 10, Като по-малките номера се предпочитат в плаващ вариант, а по-големите — в потъващ, Например фирмата „ABU" произвежда плаващи шнурове с номера от 5 до 9 и потъващи с номера от 6 до 12.

Най-често информацията за свойствата на риболовните шнурове се дава в съкратен вид. Така например означението DT7S по-казва, че шнурът е двойно-коничен, с тегло на коничната част с дължина 9.14 метра, равно на 12 грама, и е потъващ. Означението L3F е на плаващ равномерен шнур с тегло на споменатата дължина равно на 6.5 грама.

Цвят, Като правило цветовете на плаващите шнурове са светли (бял, слонова кост, светлозелен и др.). Това ги прави лесно забележими върху водната повърхност, особено при намалена видимост. Като по този начин се определя и местоположението на изкуствената муха. Потъващите шнурове се изработват в тъмни цветове (масленозелен, кафяв и др.), което ги прави трудно забележими от рибите.

Номер на шнура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тегло в грамове 3.90 5.20 6.50 7.80 9.10 10,4 12.0 13.6 15.6 18.2 21.4 24.6

Автор: Лъчезар Йовчев

прочетена 5942 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Риболов - ТакъмиКакво трябва да знаем за тежестите Това е един от основните елементи на риболовната линия, без които не можедобавена на 27 Април 2012 | предледана 7248 пъти

Риболов - ТакъмиШпионка за дънен риболов на бяла риба НАПРАВИ СИ САМ - Шпионка за дънен риболов на бяла риба Всеки риболовец си е и...добавена на 19 Април 2010 | предледана 10886 пъти

Риболов - ТакъмиИзкуствени мухи - Сухи мухи Сухи мухи Тези мухи имитират летящи насекоми и затова озовавайки се на водната...добавена на 26 Октомври 2009 | предледана 3831 пъти

Риболов - ТакъмиХранилките - защо са толкова различни Едва ли някой ще отрече, че ефективността на риболова в голяма степен зависи от...добавена на 27 Ноември 2009 | предледана 5115 пъти