Стрелбата по дивеч с винтовка - Начини на ловуване - Hunter.bg
Количка
Вашата количка е празна.

Стрелбата по дивеч с винтовка Добавена на 16 Септември 2011

Стрелбата по дивеч с винтовка  - Начини на ловуване

По подвижни цели стрелбата с винтонарезни ловни пушки се използва за едър дивеч. За точното прицелване от особена важност е предварението. При неподвижни или много бавно движещи се едри представители на дивеча (със скорост до 3 м/сек) на близки разстояния до 50 м предварение с ловни винтонарезни пушки не следва да се взема, понеже на такива дистанции дивечът не успява да се придвижи преди да бъде поразен от бързо изстреляния по него куршум със скорост от 600 до 900 м/сек според калибъра и мощността му. На по-големи разстояния от 50 м и при по-бързо движение на дивеча от 3 м/сек предварението е наложително. Както е известно, чрез формулата S=V.t може да се определи размерът на необходимото при всеки случай предварение. Примерно, ако началната скорост на изпратения по дивеча куршум е 600 м/сек., а разстоянието до дивеча е 100 м, куршумът ще прелети до дивеча за 0,17 сек. При скорост на дивеча 3 м/сек той ще се придвижи (0,17 х 3) с 0,51 см. Ако куршумът е със скорост 900 м/сек, на същото разстояние той ще отлети до дивеча за 0,11 сек (0,11 х 3), или ще се придвижи с 0,33 см, колкото е необходимото предварение.

По-долу предлагам изчисления за предваренията на различни разстояния при скорости на куршума 600 и 800 м/сек при бавно и бързо движение на едър дивеч. Те са извършени при движение на дивеча под ъгъл 90 градуса спрямо стрелящия. При изчисления на предваренията при движение на дивеча под ъгъл 60 градуса са необходими съответни изчисления, а при ъгъл на движение на дивеча 30 градуса е необходимо да се вземат половините от указаните в таблицата предварения

При определяне размера на предварението при всеки конкретен случай следва да се имат предвид жизненоважните области в тялото (сърце, глава, врат и др.). Стрелбата трябва да се извършва "с подвеждане", когато цевта се движи пред дивеча, и се стреля без да се спира движението и.

Освен това не бива да се забравя, че от момента на вземане на решение за произвеждане на изстрел до момента на излитането на куршума от цевта, изминава приблизи телно 0,1 сек. и през този кратък миг движещият се дивеч се премества значително, което следва да се отчита и прибавя към изчисленията от таблицата преди да се натисне спусъкът.

При лов с винтонарезна пушка е необходимо ловецът да се съобразява с атмосферните условия - да се взема предвид температурата, плътността на въздуха и бариметричното налягане. Не без значение е посоката и силата на вятъра, защото на по-дълги разстояния те пречат и изменят направлението на куршума.

Ловецът не бива да забравя, че държи в ръцете си нарезна пушка с един куршум, а не гладкоцевка с множество сачми с далекобойност 50-53 метра и че не трябва да избързва със стрелбата, докато не се прицели добре с подходящото предварение и във витално място с точна и равна мушка. Искам само да напомня, че при съвсем незначително изменение нагоре или надолу, вляво или вдясно, отклонението на куршума е право пропорционално на разстоянието. Същото се отнася и за нарезните пушки, снабдени с оптика. Освен че окото на ловеца задължително трябва да отстои на 8 см зад оптическия мерник, то трябва да съвпадне и с оптическата ос на окуляра. Когато се видят сенки в него нагоре или надолу, вляво или вдясно, изстрелът ще бъде неточен.

За да бъде резултатна стрелбата с ловна винтона резна пушка, е необходимо ловецът да има сравнително точна окомерна представа за различни далечини, по които се извършва стрелбата. Нужно е също да се използват патрони с еднаква начална скорост и еднаква траектория.

Пушката трябва предварително да се простреля на различни разстояния, да се опознае нейния бой, за да може ловецът да добие сигурност в оръжието си. Припомням също, че пушката е с добър бой, когато при прострелването на 100 м куршумите се събират в кръг от 8 см, а на 200 м - в кръг от 17 см. Стрелбата при всички случаи трябва да се извършва с внимание и безопасност.

Таблица за предваренията, необходими при стрелба с винтонарезна ловна пушка по движещ се дивеч при стрелба с куршуми с начална скорост 600 и 800 м/сек

 

При начална скорост на куршума 600 м/сек
Разстояния в метри Време за прелета на куршума (сек) Лисица, вълк, сърна Елен, глиган
Скорост на движение
тръс
3 м/сек
галоп
10 м/сек
тръс
4 м/сек
галоп
8 м/сек
Величина на предварението (м)
50 0.08 0.24 0.30

0.32

0.64
100 0.17 0.51 1.70 0.68 1.36
200 0.35 1.05 3.50 1.40 2.80
300 0.55 1.65 5.60 2.20 4.40
При начална скорост на куршума 800 м/сек
Разстояния в метри Време за прелета на куршума (сек) Лисица, вълк, сърна Елен, глиган
Скорост на движение
тръс
3 м/сек
галоп
10 м/сек
тръс
4 м/сек
галоп
8 м/сек
Величина на предварението (м)
50 0.06 0.18 0.60 0.24 0.48
100 0.13 0.39 1.30 0.52 1.04
200 0.27 0.81 2.70 1.08 2.16
300 0.42 1.26 4.20 1.68 3.36
прочетена 5813 пъти Принтирай Сподели в Svejo

други статии от тази категория

Лов - Начини на ловуванеЛов на глиган с Бултериер В последните години някои ловци се отправят за лов на глигани не с традиционните...добавена на 18 Март 2011 | предледана 13460 пъти

Лов - Начини на ловуванеДокументи необходими за законното практикуване на лова Поради големия интерес от страна на читатели на Hunter.bg и въпроси зададени във...добавена на 01 Юли 2011 | предледана 10794 пъти

Лов - Начини на ловуванеЧакало за хищници Ловът на хищници е по-успешен, ако има изградено подходящо чакало. Не са много...добавена на 11 Ноември 2011 | предледана 5670 пъти

Лов - Начини на ловуванеЛов на яребица и фазан с птичар В редовете, които следват ще се опитам да Ви дам ценна информация за...добавена на 02 Април 2010 | предледана 7243 пъти